#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 24/08/2018

Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma… thành tựu Chân Tiên đại đạo.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11313/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11212/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11111/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11010/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10909/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10808/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10707/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10606/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10505/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10404/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10303/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10202/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10101/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10030/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9929/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9828/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9727/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9626/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9525/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9424/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9323/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9222/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9121/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9020/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8919/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8818/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8716/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8616/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8515/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8414/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8313/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8212/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8111/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8010/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7909/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7808/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7707/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7606/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7505/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7404/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7303/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7202/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7101/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7031/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6930/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6829/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6728/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6628/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6527/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6426/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6325/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6224/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6123/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6022/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5921/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5820/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5719/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5618/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5518/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5416/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5315/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5214/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5114/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5012/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4911/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4810/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4709/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4609/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4507/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4406/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4306/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4206/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4103/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4002/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3901/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3830/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3729/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3628/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3527/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3426/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3325/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3224/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3123/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3022/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2820/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2719/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2618/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2517/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2416/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2315/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2214/09/2018
rọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2113/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2012/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1911/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1810/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1709/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1507/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1406/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1305/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1204/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1103/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1002/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 901/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 831/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 730/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 629/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 528/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 427/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 326/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 225/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 124/08/2018

Bình luận